Apie mus

MISIJA
Skatiname studentus ir kolegijos darbuotojus rinktis kūno kultūros ir sporto vertybes, sudaryti sąlygas fiziškai lavintis, stiprinti sveikatą, deramai reprezentuoti kolegiją įvairiose sporto varžybose.

PAGRINDINIAI TIKSLAI IR FUNKCIJOS
Koordinuojame ir vykdome kūno kultūros (LPD) pratybas. Organizuojame savarankiškas kūno kultūros pratybas ir įvairių sporto šakų treniruotes, konsultuojame ir teikiame metodinę pagalbą to pageidaujantiems studentams bei kolegijos darbuotojams. Organizuojame studentų sporto rungtynes, varžybas, šventes, atskirų sporto šakų pirmenybes, skatiname studentus siekti gerų sportinių rezultatų ir deramai atstovaujame kolegijai šalies ir tarptautiniuose renginiuose.