Apie mus

MISIJA
Skatinti studentus ir kolegijos darbuotojus rinktis kūno kultūros ir sporto vertybes, sudaryti sąlygas fiziškai lavintis, stiprinti sveikatą, deramai reprezentuoti kolegiją įvairiose sporto varžybose.

PAGRINDINIAI TIKSLAI IR FUNKCIJOS
Koordinuoja ir vykdo kūno kultūros (LPD) pratybas. Organizuoja savarankiškas kūno kultūros pratybas ir įvairių sporto šakų treniruotes, konsultuoja ir teikia metodonę pagalbą to pageidaujantiems studentams bei kolegijos darbuotojams. Organizuoja studentų sporto rungtynes, varžybas, šventes, atskirų sporto šakų pirmenybes, skatina studentus siekti gerų sportinių rezultatų ir deramai atstovauja kolegijai šalies ir tarptautiniuose renginiuose.