VILNIAUS KOLEGIJOS 2018 m. POPULIARIAUSIŲ SPORTININKŲ DEŠIMTUKO RINKIMŲ NUOSTATAI

TIKSLAS

Išrinkti populiariausius 2018 m. Vilniaus kolegijos studentus sportininkus.

KANDIDATŲ SIŪLYMAS

Populiariausių sportininkų dešimtuko kandidatais siūlomi Vilniaus kolegijos studentai sportininkai, kurie 2017-2018 mokslo metais gynė kolegijos garbę ir yra pasiekę aukštų sportinių rezultatų ne tik kolegijos sporto rinktinėse. Pirmo kurso studentai gali deklaruoti 2017 metais pasiektus rezultatus tarptautinėse, respublikos ar miesto varžybose. Kolegijos Kūno kultūros ir sporto centro treneriai ir studentai, suinteresuoti populiariausių sportininkų dešimtuko rinkimais, iki 2018 m. gruodžio 10 d. siūlo savo kandidatą ar kandidatus el. paštu v.gerasimovičiene@viko.lt  Pageidautina, kad kandidatais būtų siūlomi kuo įvairesnių sporto šakų atstovai.  Būtina nurodyti kandidato svarbiausius sportinius pasiekimus, fakultetą, kursą ir specialybę.

Privaloma atsiųsti rinkimams tinkamą nuotrauką.

BALSAVIMO TVARKA

Balsavimas vyks internetu http://sportas.viko.lt nuo 2018 m gruodžio 13 d.  iki 2018 m. gruodžio 20 d. 15 val. Tas pats asmuo gali balsuoti tik vieną kartą. Balsuojant būtina sudaryti visą sportininkų dešimtuką. Jei dešimtuko sąrašas bus ne pilnas – balsavimas laikomas negaliojančiu. Kandidatai sąraše nurodomi eilės tvarka. Pirmas įrašomas geriausias ir t.t.

NUGALĖTOJŲ IŠAIŠKINIMAS

Kiekvienas balsuotojo atsiųstas dešimtuko sąrašo dalyvis įvertinamas taškais. Už pirmą vietą sąraše skiriama 10 taškų., už antrą – 9 taškų., už trečią – 8 taškai ir t.t. Daugiausia taškų sumą surinkęs sportininkas tampa nugalėtoju. Kitos dešimtuko vietos nustatomos pagal mažėjančią taškų sumą. Pasibaigus balsavimui rezultatai tvirtinami Kūno kultūros ir sporto centro susirinkime.  Jei kelių pretendentų surinkta taškų suma lygi, nustatomos tikslios dešimtuko vietos.

APDOVANOJIMAS

Tris pirmas vietas užėmę sportininkai apdovanojami prizais. Geriausių Vilniaus kolegijos sportininkų dešimtukas skelbiamas Vilniaus kolegijos sporto tinklalapyje ir stende.

Kūno kultūros ir sporto centras