Vilniaus kolegijos sporto centras pusantrų metų dalyvavo „Erasmus+“ sporto programos projekte „Europos sporto renginiai”. Projektą „Europos sporto renginiai” koordinavo Bulgarijos sporto plėtros asociacija. Svarbiausias projekto „Europos sporto renginiai” tikslas – skatinti jaunimą dalyvauti sporto renginiuose, gerinti jų fizinio ir psichologinio sveikatingumo rodiklius pasitelkiant sportą. Projekto dalyviai keitėsi savo patirtimi apie inovatyvių metodikų taikymą sportinėje veikloje, renginių organizavimą, sveikos gyvensenos iniciatyvas. Taip pat projekto metu buvo atliekami socialiniai tyrimai, siekiant nustatyti esminius mokyklinio amžiaus vaikų sveiko ir aktyvaus gyvenimo įgūdžius formuojančius faktorius.
Vienas tokių sporto renginių, kurį organizavo Vilniaus kolegija, buvo „Laisvė judėti“, skirtas ne tik „Europos sporto renginių projektui“, bet ir Vasario 16-ajai paminėti. Pilietiškumą ir fizinį aktyvumą skatinęs renginys „Laisvė judėti“ subūrė draugėn mokinius, studentus, kūno kultūros mokytojus, trenerius ir bendruomenės narius. „Laisvė judėti“ įgyvendino 6 Vilniaus kolegijos trenerių komanda: Jonas Bautronis, Danutė Puodžiūnienė, Vilija Gerasimovičienė, Stanislovas Radziulis, Zenonas Vaitkevičius, Eduardas Vaitilavičius.