Gegužės 12-14 dienomis Vilniaus kolegijos Kūno kultūros ir sporto centro trenerė Vilija Gerasimovičienė dalyvavo Kauno kolegijos Vadybos ir Ekonomikos fakulteto (VEF) sporto vadybos katedros vedėjo dr. Andriaus Brusoko organizuojamuose tarptautinio projekto „Integrated Football. The new frontier of Sports for all“ mokymuose. Lietuvoje projektas vykdomas pirmą kartą, juo siekiama sukurti integruoto futbolo tinklą Europoje, suvienysiantį įvairias iniciatyvas, prisidėsiančias prie šio integruoto sporto projekto populiarinimo nacionaliniu lygmeniu. Integruotas futbolas apjungia įvairius sportininkus, nepriklausomai nuo jų lyties, sveikatos, socialinio sluoksnio, rasės ar religijos, sudarant vienodas galimybes būti fiziškai aktyviais. Šią naują sporto šaką ir Sporto visiems idėją jau pradedama populiarinti projekte dalyvaujančių organizacijų šalyse: Lietuvoje, Italijoje, Bulgarijoje, Vokietijoje, Portugalijoje, Slovakijoje.

Kauno kolegijos VEF sporto vadybos katedroje tris dienas vyko paskaitos apie veiklų organizavimą integruotame sporte, konkrečių integruoto futbolo taisyklių bei žaidėjų pajėgumo testų ir praktinio darbo grupėse pristatymai, apskritojo stalo diskusijos. Nacionalinės futbolo akademijos manieže surengti integruoto žaidėjų aktyvumo pagal tam tikrą įvertinimo lygį nustatymai ir mokomieji žaidimai.

Numatomam projekto tęstinumui Lietuvoje ir išmanant šio žaidimo ypatumus 1 lygmens integruoto futbolo kategorijas įgyjo 8 teisėjai ir 10 trenerių. Mokymuose dalyvavo  organizacijų atstovai iš Vilniaus (Vilniaus kolegijos Kūno kultūros ir sporto centras), Kauno (Anatolijus Čupkovas, Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijos prezidentas), Vilkaviškio (Tomas Kairys, parolimpietis penkiakovininkas, 2010 m. Europos neįgaliųjų lengvosios atletikos čempionate Olandijoje bronzos medalininkas šuolio į tolį rungtyje), Visagino (Modestas Baltakis, Visagino miesto neįgaliųjų sporto klubo „Visaggalis“ prezidentas) Ukmergės ir Klaipėdos apskrities. Keliamas bendras tikslas – siekti socialinės įtraukties, sukurti mokymo modelį, kuris galėtų būti pritaikomas ir kituose kontekstuose, siejant integruotą sportą su tarpasmeniniu, švietimo, socialiniais apsektais ir skatinant tolesnio integruoto futbolo plėtrą.

Užtikrinant gerosios patirties sklaidą gegužės 17 dieną Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pušaitė“ įvyko supaprastinto integruoto futboliuko pramoga vaikams. Joje dalyvavo Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto Vaikystės pedagogikos studentės ir darželio auklėtiniai, kai kurie jų turintys specialiųjų ugdymo(si) poreikių (elgesio sutrikimai, sulėtėjusi vystymosi raida ir kt.).

Studentė Ona Brazaitytė (VP16) dalijasi įspūdžiais: „Stebint vaikus buvo smagu matyti, kad jiems įdomu. Vaikai atidžiai klausė paaiškinimų, išbandė užduotis, buvo kupini džiaugsmo. Vaikai, kuriems buvo sunkoka atlikti testo užduotis, sulaukė kitų dalyvių pagalbos ir supratingumo. Naujų projekto veiklų bandymas buvo kaip atrakcija vaikams bei svarus įrodymas, jog sportuoti galima patiriant tą patį džiaugsmą nepriklausomai nuo fizinio aktyvumo galimybių“.

Studenčių, Aurelijos Juodytės ir Evos Pugžlytės (VP16), prisidėjusių organizuoti sportinę pramogą nuomone: „Renginio metu vyko testai, panašūs į estafetes, trumpi žaidimai vaikams, kuriuos mes, kaip dalyvės, padėjome trenerei Vilijai tinkamai paruošti siekdamos, kad būtų kuo tikslesnės ir aiškesnės vaikams. Taip pat padėjome vaikams iškilus sunkumams, nesupratus užduoties, ar ne ten nubėgus. Matėme, kaip noriai vaikai dalyvavo, buvo labai aktyvūs, stengėsi įveikti jiems parengtas užduotis. Buvo labai įdomu stebėti iš šalies bei padėti vaikams. Kiti vaikai kaip žiūrovai skandavo savo draugų vardus ir palaikė juos plojimais, kurie darė akimirkas tik dar smagesnėmis. Žaisdami futbolą žaidėjai labai draugiškai sutarė, palaikė vieni kitus garsiomis emocijomis, šypsenomis veiduose ir užsidegusiomis akimis nuo susidomėjimo. Mes, kaip padėjėjos, stovėjome prie mažųjų „baudos“ vartelių, kai vaikai atliko baudas, paduodavome vaikams nuriedėjusį kamuolį. Renginio metu vaikai mokėsi veikti ir dalyvauti kartu, bendrauti, palaikyti vieni kitus, būti draugiškesni, tolerantiškesni, bendradarbiauti tarpusavyje“.

Nuoširdžiai dėkojame Kauno kolegijos VEF sporto vadybos katedros vedėjui, projekto koordinatoriui dr. Andriui Brusokui ir jo komandai už profesionaliai perteiktas žinias bei aktyvų mokymąsi gilinant suvokimą apie integruotą sportą.

Plačiau apie projektą:

  1. http://www.integratedfootball.eu
  2. http://vef.kaunokolegija.lt/2017/05/pirma-karta-lietuvoje-suorganizuoti-integruoto-futbolo-treneriu-ir-teiseju-mokymai
  3. https://pdf.viko.lt/tarptautinio-projekto-integrated-football-the-new-frontier-of-sports-for-all-mokymai-ir-gerosios-patirties-sklaida-vilniaus-lopselyje-darzelyje-pusaite

Vilija Gerasimovičienė,
Vilniaus kolegijos Kūno kultūros ir sporto centro trenerė