2017 m. vasario 8 d. Vilniaus lopšelyje – darželyje ,,Žiedas“ vyko tarptautinė metodinė – praktinė konferencija ,,Sveikatos stiprinimo aktualijos ir darželio bendruomenės fizinis aktyvumas“.

PARTNERIAI: Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, Masinio futbolo asociacija, Lietuvos policija, Vilniaus kolegija.

Konferencijos atidarymo metu Vilniaus lopšelio – darželio ,,Žiedas“ direktorė Česlava Orlovska bei masinio futbolo asociacijos direktorius Vaidotas Rastenis linkėjo pranešėjams sėkmės pristatant savo patirtis ugdant vaikų sveikatingumą, o dalyviams – turiningų sportinių pratybų.

Konferencijoje dalyvavo ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai iš Lietuvos, Latvijos, respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos (RIUKKPA) narės ir konferencijos partneriai. Vilniaus kolegijos bendruomenė, viena iš konferencijos partnerių, puoselėja dėstytojų ir studentų sveikatingumą, nuolat siekia sistemingos ir kryptingos fizinės veiklos organizavimo, propaguoja sveikatą stiprinantį fizinį aktyvumą, siekia fizinių, psichinių ir socialinių galių darnos.

Stendiniame pranešime ,,Sveikatingumo mankšta – universali priemonė skatinti bendruomenės fizinį aktyvumą“ Kūno kultūros ir sporto centro trenerė Vilija Gerasimovičienė ir Pedagogikos fakulteto lektorė Renata Kondratavičienė dalinosi geraja patirtimi apie sveikatingumo mankštų veiklas, sveikatingumo paskaitas fakultete, ėjimo varžybas „Ėjimas – kelias į šeimą“,  kuriose dalyvavo Vilniaus kolegijos studentai bei dėstytojai, Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto „Mažųjų olimpiada 2016“ renginį, vykdytą bendradarbiaujant su Lietuvos tautinio olimpinio komitetu (LTOK), Kūno kultūros ir sporto departamentu (KKSD) bei Vilniaus kolegijos Kūno kultūros ir sporto centro bendruomene. 

Lektorės akcentavo, kad sveikatingumas, skatinamas kuo įvairesniais būdais ir formomis, turi didžiulę reikšmę visos bendruomenės fizinei, emocinei ir socialinei sveikatai, skatina mąstymo procesą, suvienija bendruomenę ir yra viena iš laimingo gyvenimo sudedamųjų dalių.

Tarptautinės-konferencijos-PROGRAMA-2017-02-08