Jau galite balsuoti už kolegijos geriausių sportininkų dešimtuką.
Smulkesnę informaciją rasite perskaitę nuostatus, arba paspaudę nuostatuose nuorodą http://sportas.viko.lt/poll/
PATVIRTINTA
Kūno kultūros ir sporto centro susirinkime
2013 m. spalio 23 d. Protokolo Nr. 2
VILNIAUS KOLEGIJOS
2013 m. GERIAUSIŲ SPORTININKŲ DEŠIMTUKO
RINKIMŲ NUOSTATAI
TIKSLAS
Išaiškinti 2013 m. Vilniaus kolegijos geriausius studentus sportininkus.
KANDIDATŲ SIŪLYMAS
Geriausių sportininkų dešimtuko kandidatais siūlomi Vilniaus kolegijos studentais sportininkai, kurie 2012-2013 mokslo metais gynė kolegijos garbę ir yra pasiekę aukštų rezultatų. Pirmo kurso studentai gali deklaruoti 2012 – 2013 m pasiektus rezultatus tarptautinėse, respublikos ar miesto varžybose. Fakultetų kūno kultūros dėstytojai ir studentai, suinteresuoti geriausių sportininkų dešimtuko rinkimais, iki 2013 m. lapkričio 7 d. siūlo savo kandidatą ar kandidatus el. paštu j.dumskis@viko.lt B8tina nurodyti kandidato svarbiausius sportinius laimėjimus, fakultetą ir, esant galimybei, atsiųsti nuotrauką.
BALSAVIMO TVARKA
Balsavimas vyks internetu http://sportas.viko.lt/poll nuo 2013 m lapkričio 25 d. 9 val. iki gruodžio 20 d. 15 val. Tas pats asmuo balsuoti gali tik vieną kartą. Balsuojant būtina sudaryti visą sportininkų dešimtuką. Jei dešimtuko sąrašas bus ne pilnas – balsavimas laikomas negaliojančiu. Kandidatai sąraše nurodomi eilės tvarka. Pirmas įrašomas geriausias ir t.t.
NUGALĖTOJŲ IŠAIŠKINIMAS
Balsuotojo atsiųstas dešimtuko sąrašo kiekvienas dalyvis įvertinamas taškais. Už pirmą vietą sąraše skiriama 10 tšk., už antrą – 9 tšk., už trečią – tšk. ir t.t. Daugiausia taškų sumą surinkęs sportininkas tampa nugalėtoju. Kitos dešimtuko vietos nustatomos pagal mažėjančią taškų sumą. Pasibaigus balsavimui rezultatai apsvarstomi ir tvirtinami Kūno kultūros ir sporto centro susirinkime. Susirinkime rezultatai gali būti koreguojami, atsižvelgiant į pretendentų indėlį Vilniaus kolegijos sportui. Taip pat nustatomos tikslios dešimtuko vietos, jei kelių pretendentų surinkta taškų suma lygi.
APDOVANOJIMAS
Tris pirmas vietas užėmę sportininkai apdovanojami specialiais prizais. Geriausių Vilniaus kolegijos sportininkų dešimtukas skelbiamas kolegijos sporto tinklalapyje.
Kūno kultūros ir sporto centras