Kaip ir kiekvienais metais Vilniaus kolegijoje renkamas geriausių sportininkų dešimtukas.
Balsavimas vyksta internetu. Siūlykite savo fakulteto kandidatus.
Nuostatai
PATVIRTINTA
Kūno kultūros ir sporto centro susirinkime
2012m. spalio mėn.18 d. Protokolo Nr. 2
VILNIAUS KOLEGIJOS
2012 m. GERIAUSIŲ SPORTININKŲ DEŠIMTUKO
RINKIMŲ NUOSTATAI
TIKSLAS
Išaiškinti 2012 m. Vilniaus kolegijos geriausius studentus sportininkus.
KANDIDATŲ SIŪLYMAS
Geriausių sportininkų dešimtuko kandidatais siūlomi Vilniaus kolegijos studentai sportininkai, kurie 2011-2012 mokslo metais gynė kolegijos garbę ir yra pasiekę aukštų rezultatų. Pirmo kurso studentai gali deklaruoti 2011 – 2012 m pasiektus rezultatus tarptautinėse, respublikos ar miesto varžybose. Fakultetų kūno kultūros dėstytojai ir studentai, suinteresuoti geriausių sportininkų dešimtuko rinkimais, iki 2012 m.lapkričio mėn. 5 d. siūlo savo kandidatą ar kandidatus el. paštu j.dumskis@viko.lt; sportas@eif.viko.lt. Būtina nurodyti kandidato svarbiausius sportinius laimėjimus, fakultetą, specialybę ir, esant galimybei, atsiųsti nuotrauką.
BALSAVIMO TVARKA
Balsavimas vyks internetu http://sportas.viko.lt toliau spausti nuorodą sportas nuo 2012 m lapkričio mėn. 28 d. 9,00 val. iki gruodžio mėn. 21 d. 14 val. Tas pats asmuo balsuoti gali tik vieną kartą.
Balsuojant būtina sudaryti visą sportininkų dešimtuką. Jei dešimtuko sąrašas bus nepilnas – balsavimas laikomas negaliojančiu. Kandidatai sąraše nurodomi eilės tvarka. Pirmu įrašomas geriausias ir t.t.
NUGALĖTOJŲ IŠAIŠKINIMAS
Balsuotojo atsiųstas dešimtuko sąrašo kiekvienas dalyvis įvertinamas taškais. Už pirmą vietą sąraše skiriama 10 tšk., už antrą – 9 tšk., už trečią – 8 tšk. ir t.t. Daugiausia taškų surinkęs sportininkas tampa pretendentu į laimėtojus. Kitos dešimtuko vietos nustatomos pagal mažėjančią taškų sumą. Pasibaigus balsavimui rezultatai apsvarstomi ir tvirtinami Kūno kultūros ir sporto centro susirinkime. Centro susirinkime rezultatai gali būti koreguojami, atsižvelgiant į pretendentų indėlį Vilniaus kolegijos sportui. Taip pat nustatomos tikslios dešimtuko vietos, jei kelių pretendentų surinkta taškų suma lygi.
APDOVANOJIMAS
Tris pirmas vietas užėmę sportininkai apdovanojami specialiais prizais. Geriausių Vilniaus kolegijos sportininkų dešimtukas skelbiamas kolegijos sporto tinklalapyje.
Kūno kultūros ir sporto centras