Geriausių Lietuvos kūno kultūros mokytojų konkursas rengiamas devintą kartą. Šiais metais jis išskirtinis, nes įvertintas pedagogų darbas ne tik mokyklose, bet ir darželiuose. 2018 m. lapkričio 13 d. pagal atskirą kategoriją pirmą kartą išrinkti ir apdovanoti ikimokyklinio ugdymo įstaigose kūno kultūros užsiėmimus vedantys pedagogai. Konkurso organizatoriai: Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK), Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA) ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (LMNŠC).

VK PDF lektorė, VK KKSC trenerė, Vilniaus lopšelio-darželio „Pušaitė“ auklėtoja-metodininkė, inovatyvi ir imli naujovėms pedagogė, masinių renginių organizatorė, teikianti metodines rekomendacijas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, kūno kultūros sritims tobulinti, ruošianti pranešimus seminarams, vedanti autorinius mokymus, darželiui ir Vilniaus kolegijai pritraukianti naujus socialinius partnerius, vadovaujanti tarptautinės studentų mentorystės praktikai – Vilija Gerasimovičienė – konkurse „Geriausių Lietuvos ikimokyklinio amžiaus vaikų kūno kultūros ugdytojų penketukas“ pateko tarp penkių geriausiųjų.  Pagrindiniai konkurso kriterijai buvo pedagogų praktinė veikla bei indėlis į vaikų ir jaunimo fizinį aktyvumą, kūno kultūros ir sporto plėtrą 2016-2018 mokslo metais. Atsižvelgta ne tik į pergales sporto varžybose, bet ir aktyvumą organizuojant renginius, inovatyvių metodų taikymą ugdant jaunąją kartą, darbą su ugdymo įstaigų bendruomenėmis.

2016-2018 mokslo metais Vilija Gerasimovičienė dalyvavo 25 kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (seminaruose, konferencijose, stažuotėse, mainų programose); yra paskelbusi daugiau nei 20 straipsnių spaudoje, internete, moksliniame leidinyje; nuolat dalyvauja pedagoginėse, mokslo tiriamosiose, ekspertų grupių bei komisijų veiklose; vykdo ir koordinuoja respublikos bei tarptautinius projektus; telkia bendruomenę per sportą organizuodama sporto ir sveikatingumo iniciatyvas, mankštų popietes, sveikatinimo akcijas lauke, savanoriauja šalies, tarptautiniams renginiams, sporto varžyboms, čempionatams; yra parengusi tris metodinius darbus. Ir šie nuopelnai šiandien leidžia vadinti Viliją Gerasimovičienę 2018 m. viena iš geriausių Lietuvos ikimokyklinių įstaigų kūno kultūros pedagogių!

Sveikiname linkėdami ir toliau sėkmingai įnešti į Vilniaus kolegiją naujoves, harmoningai derinant darbo rinkos poreikius su perspektyvių mokslo ir sporto sričių plėtra.

Taip pat skaitykite: