VILNIAUS KOLEGIJOS

2017 m. GERIAUSIŲ SPORTININKŲ DEŠIMTUKO

RINKIMŲ NUOSTATAI

 

TIKSLAS

Išrinkti geriausius 2017 m. Vilniaus kolegijos studentus sportininkus.

KANDIDATŲ SIŪLYMAS

Geriausių sportininkų dešimtuko kandidatais siūlomi Vilniaus kolegijos studentai sportininkai, kurie 2016-2017 mokslo metais gynė kolegijos garbę ir yra pasiekę aukštų sportinių rezultatų ne tik kolegijos sporto rinktinėse. Pirmo kurso studentai gali deklaruoti 2017 metais pasiektus rezultatus tarptautinėse, respublikos ar miesto varžybose. Kolegijos Kūno kultūros ir sporto centro treneriai ir studentai, suinteresuoti geriausių sportininkų dešimtuko rinkimais, iki 2017 m. gruodžio 4 d. siūlo savo kandidatą ar kandidatus el. paštu v.gerasimovičiene@viko.lt  Pageidautina, kad kandidatais būtų siūlomi kuo įvairesnių sporto šakų atstovai.  Būtina nurodyti kandidato svarbiausius sportinius pasiekimus, fakultetą, kursą ir specialybę.

Privaloma atsiųsti rinkimams tinkamą nuotrauką.

BALSAVIMO TVARKA

Balsavimas vyks internetu (https://vilniauskolegijakc.polldaddy.com/s/vilniaus-kolegijos-2017-m-geriausi%C5%B3-sportinink%C5%B3-10-ko-rinkimai) nuo 2017 m gruodžio 18 d.  iki 2017 m. gruodžio 28 d. 15 val. Tas pats asmuo gali balsuoti tik vieną kartą. Balsuojant būtina sudaryti visą sportininkų dešimtuką.. Jei dešimtuko sąrašas bus ne pilnas – balsavimas laikomas negaliojančiu. Kandidatai sąraše nurodomi eilės tvarka. Pirmas įrašomas geriausias ir t.t.

NUGALĖTOJŲ IŠAIŠKINIMAS

Kiekvienas balsuotojo atsiųstas dešimtuko sąrašo dalyvis įvertinamas taškais. Už pirmą vietą sąraše skiriama 10 taškų., už antrą – 9 taškų., už trečią – 8 taškai ir t.t. Daugiausia taškų sumą surinkęs sportininkas tampa nugalėtoju. Kitos dešimtuko vietos nustatomos pagal mažėjančią taškų sumą. Pasibaigus balsavimui rezultatai svarstomi ir tvirtinami Kūno kultūros ir sporto centro susirinkime. Susirinkime rezultatai gali būti koreguojami, atsižvelgiant į pretendentų indėlį Vilniaus kolegijos sportui. Jei kelių pretendentų surinkta taškų suma lygi, nustatomos tikslios dešimtuko vietos.

APDOVANOJIMAS

Tris pirmas vietas užėmę sportininkai apdovanojami specialiais prizais. Geriausių Vilniaus kolegijos sportininkų dešimtukas skelbiamas Vilniaus kolegijos sporto tinklalapyje.

Kūno kultūros ir sporto centras