2016 m. lapkričio 7-15 d. Vilniaus kolegijos atstovai: PDF dėstytoja ir KKSC trenerė Vilija Gerasimovičienė, lietuvių gestų kalbos vertimo studijų programos 2 kurso studentės Kristina Kunelytė ir Milda Kiškytė, VVF tarptautinio verslo lietuvių kalba studijų programos 1 kurso studentas Edvinas Žulonas bei Motiejus Grigaravičius, Mantė Kontrimaitė ir Paulius Kontrimas reprezentavo Justinos Jančauskaitės įkurtą Naujosios Akmenės jaunimo asociaciją „Milžinų lizdas” bei dalyvavo „Erasmus+“ jaunimo mainų programos tarptautiniame projekte „BE CYCLIST“ nr. 2016-2-NL02-KA105-001410 Orveltėje Nyderlanduose. Šiame projekte dalyvavo keturios šalys: Lietuva, Ispanija, Rumunija ir Nyderlandai.

Jaunimo mainų programos tikslas – sukurti inovatyvią mokymo(si) aplinką, kuri skatintų tarpkultūrinės įvairovės suvokimą nuolat reflektuojant tarpusavyje kryptingam, įvairiapusiam jaunimo užimtumui, problemų sprendimui ir įvairių galimybių užtikrinimui.

Projekto „BE CYCLIST“ dalyviai turėjo unikalią progą gyventi išties autentiškoje, į šalies paveldą įtraukto muziejaus aplinkoje  – olandų Drenthe provincijoje Orveltėje. Susipažinę su artimiausia aplinka ir dienotvarke, dalyviai organizavo savo šalių tarpkultūrinius, meninius, kino, šokių vakarus, teikė pasiūlymus laisvalaikio veikloms, rengė rytines mankštas, žaidimus.

Organizatoriai – Nyderlandų jaunimo organizacija „Dig Out“ (http://www.diggout.nl/en/index.htm) praktinėse veiklose taikė neformalaus ugdymo(si) metodus: savanoriškumą, patirtinį mokymąsi, atvirą ir neformalų bendravimą/bendradarbiavimą, nekonkurencinės aplinkos kūrimą, į grupės procesą orientuotą ugdymą(si), savi/refleksiją, įtraukiant susipažinimo žaidimus, „ledlaužius“, pasitikėjimo savimi ir kitais, komandos formavimo užduotis.

Pristatymų ir diskusijų metu ypač didelis dėmesys buvo skiriamas aplinkosaugos, atliekų rūšiavimo, sveikos gyvensenos ir visavertės mitybos temoms. Dalyviai buvo skatinami integruotis bei dirbti komandose su įvairių kultūrų žmonėmis, siekė bendrų tikslų ir idėjų įgyvendinimo. Taikytos „draugiškos aplinkai“ užduotys perdirbant turimas medžiagas: stiklą, plastiką, popierių, medį, metalą. Veikė „kūrybinės dirbtuvės“, kuriose seni dviračiai paversti į nestandartinius meno kūrinius, pristatant ypatingas jų kilmės istorijas.

Dalyvių pasaulėžiūrai praplėsti surengta edukacinė išvyka į Aseno miestelį, kuris garsėja kaip „dviračių provincija“ ir  įveiktas 40 kilometrų dviračių žygis į Westerborko (Westerbork Transit Camp) tarpinę koncentracijos stovyklą, kurią dar II pasaulinio karo metu įkūrė naciai, siekdami įkalinti žydus ir čigonus, paskirstant ir ištremiant juos į kitas nacių koncentracijos stovyklas.

Taip pat jaunimui išsamiai pristatytos „Erasmus+“ programos galimybės, skatinant dalyvius būti tolerantiškais ir aktyviais visuomenės veikėjais, nuolat gilinti savo žinias tarpkultūriniame kontekste. Taikydami socialinės medijos formas dalyviai kūrė interaktyvius pristatymus, pateikė filmuotą vaizdo medžiagą, planavo ateities iniciatyvas projektams, dirbo sudarytose refleksijos, socialinio komiteto grupėse.

Visa projekto „BE CYCLIST“ programa buvo išties aktuali ir reikšminga, organizatoriai pasižymėjo aukšta darbo su jaunimo kompetencija ir profesionalumu, palikę stiprų įspūdį jaunimo asociaciją „Milžinų lizdas” atstovavusiems dalyviams, siekiant glaudaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo, skatinant jaunimą tapti aktyviais, įtraukiant į išliekamąją vertę turinčias veiklas bei sprendžiant susidariusias globalines problemas šiuolaikiniame pasaulyje.

PDF dėstytoja, KKSC trenerė Vilija Gerasimovičienė